FUHCM.com
Save Your Laptop, Save your Exam!

Chúng tôi - FPTU HCM Confessions kêu gọi tất cả các bạn sinh viên của FPTU HCM cùng nhau kí tên đồng ý việc lắp ổ điện tại các phòng học để thuận tiện cho việc học tập cũng như việc thi.

Lá đơn này nếu đủ 3000 chữ kí chúng tôi sẽ gửi mail cho trường và forward cho các phòng ban và các trưởng phòng ban của trường Đại Học FPT.

Bằng cách click vào button bên dưới và đăng nhập vào tài khoản email sinh viên ĐH FPT, bạn đã hoàn thành kí vào lá thư kiến nghị này.

Đã có 0 sinh viên kí

0%

10 sinh viên kí mới nhất

No Data